Особливості використання гри Світ Громад у молодіжній роботі: факапи, кейси, спостереження • 0_1549711907844_51153466_2234779946783099_5546673658300203008_n.jpg

  Хто часто проводить гру з підлітками, студентами, що цікавого Ви помітили? Які б поради Ви могли б дати тим, хто планує ігрові сесії з молодою аудиторією? • @Анна-Чередніченко, почнемо з Вас :)?


 • Masters II

  Порада №1: записатися на завтрашній вебінар: https://www.facebook.com/events/354834335355681 ))) • Взяв ці дані з реєстраційної анкети учасників/учасниць вебінару "31 навчика успішної людини, які молодь може прокачувати у молодіжному центрі"

  Коротко опишіть ключові труднощі, з якими Ви стикаєтесь ледь не щодня у роботі з молодими людьми у Вашому молодіжному центрі

  1. Взаємодія, розуміння, пасивність, зневіра у краще і у свої сили.
  2. Пасивніть молоді
  3. не вистачає інтерактиву та можливості для дій
  4. Мотивація молоді. Дуже важко залучити молодь до різних ініціатив в громаді, вони переважно проявляють інертність і не бачать потребу щось робити.
  5. Нерозуміння потреб молоді працівниками бібліотеки старшого покоління
  6. При спілкуванні та роботі у своїй громаді з молоддю, стикались із однією проблемою - не зацікавленість та байдужість більшості молоді. Вони не охоче беруть на себе відповідальність брати десь активну участь і в більшості випадків їм все одно.
  7. В нашому місті, молодь не дуже активна, за допомогою ціеї гри можливо було навчати молодь та грати
  8. Пасивність молоді
  9. Лінь, страх змінились або почати щось нове
  10. Недовіра до влади
  11. Низька громадянська активність та позиція
  12. Низький рівень активності, труднощі у спілкуванні, налагоджені взаємодії
  13. подолання страху перед відповідальністю
  14. взаємопорозуміння молоді із дорослим поколінням
  15. Я працюю з підлітками у вуличному просторі. Мої основні конкуренти у роботі з підлітками: алкоголь, трава, інтернет.
  16. Ми дуже хочемо стати майданчиком для інтелектуальних ігор
  17. Пасивність молоді, Неналежний рівень зацікавленності молоді у громадський роботі, Відсутність ініціативи серед молоді.
  18. Невелика кількість активної молоді для створення молодіжної громадської організації.
   1. Не адекватне(неналежне, не правильне, і всі синоніми) розтавлення життєвих пріоритетів молоддю, які не відповідають здоровому та нормальному існуванню соціуму.
  19. Залучення молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні
  20. Погана комунікація
  21. не вистачає коштів на реалізацію проєктів
  22. Мотивація, зацікавленість у пізнанні нової інформації
  23. Системність роботи, стратегічне планування роботи
  24. Залучення, мотивація до діяльності
  25. Не має бачення перспектив у власній країні. Відсутність мотивованості до навчання.
  26. Більшість молодих людей мають безліч ідей, вміють їх висувати та критикувати, але є пасивними у їх впровадженні/виконанні
  27. Власне, молодь, яка приходить до нас, вмотивована, і активна. Я б більше звернула увагу на студентську молодь, яка не знає про можливості розвитку, і не досить мотивується, бо не підтримується навчальними закладами.
  28. Молодь ( у нас цільова аудиторія основна - це молодь 14-17 років , школярі і вже потім працююча молодь) не має повного розуміння як працює муніципалітет і не розуміє до кінця свої можливості участі, саме як молоді, у прийнятті рішень на місцевому та регіональному рівні. Тому, саме ця гра дуже допомогає отримати розуміння, як впроваджувати нові інструменти участі молоді у громаді та отримувати нові навички та компетенції.
  29. Відсутність ентузіазму у молоді до реалізації громадських ініціатив.
  30. Відсутність мотивації до навчання
  31. Важко всіх дітей групи задіяти до роботи в групах з однаковим ступенем їх віддачі і залученості в процес розв'язання проблеми. Це залежить від психотипу (інтроверт/екстраверт)? Чи вміння тренера(тьютора) направляти роботу в групах?
  32. Особисто у мене труднощі взаємодії з владою
  33. Відсутність ініціативи у молоді, живого спілкування
  34. Недостаньо настільних ігор.
  35. Недостатньо можливостей, для придбання настільних ігор і розваг для молоді.
  36. Конфлікти, булінг,
  37. внутрішні та міжособистісні конфлікти
  38. "- низька мотивація
  • неорганізованість
  • небажання/неготовність брати на себе відповідальність
  • відсутність ефективної командної роботи"
  1. Не достатня активність молоді
  2. Активізація молоді
  3. "розвивати позитивну діяльність в інтересах молоді, тобто просвітницькі та
  4. рекреаційні дозвіллєві програми, що сприяють удосконаленню особистісного та
  5. соціального розвитку молодих людей"
  6. Безвідповідальність, недисциплінованість, агресія, протест, безініціативність, відсутність креативності
  7. відсутня зацікавленність,агресивна поведінка
  8. Невміння комунікувати та домовлятись, невміння грамотно описувати проекти
  9. Розуміння позиції сучасної молоді, вміння почути, що саме вони хочуть і чим готові займатися, щоб розвиватися як особистість
  10. Постійна необхідність мотивувати молодь до практичних вчинків для досягнення успіху
  11. Низька ініціатива молоді
  12. Дуже важко підняти молодь для розбудови власної громади
  13. Питання мотивації молоді до навчання, активної позиції у житті та у придбанні корисних життєвих навичок
  14. забагато інтернету, складно відволікти від комп'ютерних ігр.
  15. Часто відсутність бажання щось робити, злаженості, роботи на результат
  16. Наш молодіжний центр лише розпочинає свою діяльність, в нас ще не було відкриття, тому як таких труднощів не виникало. Я прагну набратися досвіду у взаємодії з молоддю.
  17. однобокість сприйняття інформації
  18. Якщо брати ОТГ - наша ОТГ складається з 19 селищ, котрі знаходяться на великій відстані одне від одного, тому молоді важко згуртуватися фізично в центрі громади. Молодь міста не є активною в соціальному та громадянському житті. Молоді не вистачає самостійності для організації свого дозвілля.
  19. на даний час наш міський мобільний молодіжний центр ще не розпочав свою роботу
  20. Дозвілля молоді
  21. у співпраці з молодіжними громадськими організаціями, не вистачає іметодичних матеріалів для інтерактивної роботи
  22. не працюю в молодіжному центрі
  23. Інформування молоді щодо проведення заходів
  24. З невихованістю
  25. Необізненність у моживостях для молоді, низька мотивація до саморозвитку
  26. Ніяких труднощів
  27. поточтні труднощі, які вирішуються завдяки професійній командній роботі
  28. "Пошук активних молодих людей, які готові приймати участь в активностях та проектах Організації загалом.
  29. Пошук підходів для залучення таких категорій молоді як: 1. незацікавлені взагалі ні в чому, не приймають участь в активностях, тільки з примусу дорослих/педагогів; 2. широка група молоді - нейтральні, які в більшості є пасивними, мало в чому приймають участь.
  30. Для нас важливо є ознайомитись з позитивними практиками як залучати різні категорії молоді до активностей.
  31. Ознайомитись з інформацією про Гру ""Світ громад""."
  32. Пошук спільних тем для спілкування. Не вистачає навичок для знаходження індивідуального підходу до кожного
  33. Гра стала альтернативою гаджетам. Хочемо дуже навчитися грати краще.
  34. Працюю з молоддю, що практикує ризиковану поведінку (підлітки, що мають досвід вживання наркотичних речовин та практикують ранні незахищені статеві акти). Тож моя робота направлена на профілактику ризикованої поведінки (вживання ПАР), ВІЛ-інфекціїї та соц. небезпечних хвороб, а також захисту прав неповнолітніх. До труднощів, з якими стикаюсь щоденно можна віднести недовіру підлітків до дорослих, відсутність поваги іноді навіть замкнутість на собі. Щоб мати змогу працювати з молоддю враховуючи її особливості, використовую різноманітні форми та методи роботи з підлітками, долаючи бар'єри для подальшої допомоги останнім, а також соціалізації їх у суспільство.
  35. робота тільки планується, тож участь у вебінарі розглядається підготовчим кроком
  36. Важко зібрати всіх разом на заходи, мало молоді, що готова брати ініціативу в свої руки.
  37. брак часу
  38. Невміння застосувати свої знання на практиці, саморозвиток та самопрезентація в молодіжному середовищі.
  39. відсутність інформаці і практичних навичок у роботі молоддю
  40. Основна проблема - інертність переважаючої більшості сучасної молоді, небажання робити щось...
  41. Не стикаюсь, так як я являюсь молодіжним працівником громади, то хочу навчатися.
  42. мала активність молоді, пасивність, неактивність, невідповідальність
  43. пасивність
  44. Мало активності, незацікавленість, непорозуміння між деякими особами
  45. "Не вміють критично мислити
  46. Не уважні під час читання тексту
  47. Не всі вміють комунікувати між собою"
  48. Низька ініціативність щодо розробки і реалізації власних проектів. Недостатньо знань щодо можливостей молоді в суспільстві та компетенцій.
  49. Молодіжний центр у нашій ОТГ відсутній
  50. Невміння комунікувати між собою
  51. Взаєморозуміння
  52. Нізька громадська активність молоді
  53. Наслідки формальної освіти в якій вони знаходяться 90% часу, віртуалізація суспільства,
  54. Боязнь брати на себе відповідальність
  55. У нас дуже гарна учнівська молодь, весь час організовує та проводить різні активності, тому можу впевнено сказати, що у роботі з молоддю труднощів не маю.
  56. мала зацікавленість
  57. молодіжний центр поки не створений, но є рішення про його створення
  58. Особливих труднощів не виникало
  59. Молодь є досить пасивною у вирішенні проблем громади.
  60. безініціативність, чекають завдань, неготовність брати на себе відповідальність за прийняття рішень
  61. Взаєморозуміння, пасивність молоді, зневіра у щось краще, внутрішні конфлікти.
  62. Пасивність навіть серед молоді, безініціативність
  63. Цей напрямок ми лише починаємо розвивати, тому основною з проблем яку ми зустріли це - лінь...
  64. Всі щось хочуть, але на заходи не приходять. Молодь дуже інертно відноситься до співпраці
  65. цензура
  66. Співпраця з громадою
  67. бізініціативність молодого покоління
  68. Вони бояться висловлювати і відстоювати власні інтереси та думки, а також проявляти лідерські якості. Нажаль, також одним з труднощів є небажання комунікувати.
  69. Низька громадська активність та їх не віра у власну значущість
  70. Низька зацікавленість засадами органічного поводження у Природі
  71. складнощі щодо залучення нових учасників
  72. "Демотивація, незацікавленість,
  73. Нерозуміння навіщо,
  74. Не організованість,
  75. Безвідповідальність"
  76. Пасивність молоді
  77. Виїзд молоді в міста, незайнятість та відсутність робочих місць для молоді, низька активність молоді в громадському житті та розвитку громади.
  78. Відсутність місць для збору активнох молоді
  79. Апатія, зневіра у можливість держави забезпечити нормальний рівень життя.
  80. відсутність молодіжного працівника та брак коштів
  81. Взаємодія з владою
  82. Відсутність окремого приміщення для роботи з молоддю
  83. Дати відчуття перспективності розвитку своїх якостей
  84. Пасивність
  85. не вистачає обладнання
  86. "По-перше, молодь може не дуже шанобливо ставитися до приміщення молодіжного центру, до речей, які там знаходяться, смітити і так далі;
  87. по-друге, не завжди наші відвідувачі дотримуються правил, за яким існує молодіжний центр; по-третє, деяка частина молоді реально вважає, що ми тільки тим і займаємося, що пропагуємо якісь незрозумілі, дуже розумні теми, а вони є представниками пасивного прошарку, який любить лише спати і працювати, і крім навчання, їх нічого не хвилює у житті (вони принципово навіть не хочуть заходити до центру, заявляючи нам про це);
  88. по-четверте, до нас приходять різні групи молоді з різними ідейними переконаннями, і як-то говориться, що важко догодити усім, приходиться залагоджувати конфлікти; багатьом молодим людям лише хочеться приходити до центру та користуватися його можливостями, та просиш про елементарну допомогу, вони частенько роблять щось лише з-під палки. Але це не поширюється на усю молодь, не думайте, що в нас все так погано:)
  89. П. С До речі, якимось чином можливо отримати безкоштовний примірник гри для центру? (вибачте за таке нахабство)"
  90. Молодь більш ініціативна, але разом з тим ще не має досвіду реалізації та написання проектів
  91. Поведінка сучасної молоді в суспільстві та розбіжність поглядів на сучасність
  92. Поки що труднощів не виникало
  93. Нецікаво
  94. Залучення молоді до активності у творені свого міста.
  95. Низька мотивація, недовіра до дорослих, невіра у власні можливості
  96. Недостатня активність молодих людей
  97. Низька ініціативність, пасивність
  98. Низька залученість у процеси прийняття рішень, низька громадянська відповідальність, низька активність участі у заходах.
  99. вибір професії, можливість навчаня за кордоном
  100. Мала активність молоді
  101. Відсутність базових знань у молоді про реформу децентралізації, специфіку та структуру органів місцевого самоврядування тощо
  102. Інертність молоді
  103. Інертність, не розуміння цілей, небажання працювати
  104. На уроках більше додатків до теми програми
  105. відсутність мотивації до громадської діяльності
  106. Малоактивність, якщо я це зроблю - то що мені за це беде?, лінощі, воно мені не потрібно, ви покажуть а я подивлюсь.
  107. "Невмiння молодих людей творчо мислити,співпрацювати мiж собою та швидко аналізувати нову інформацію.
  108. На жаль гри не маємо, але грали вБагатопрофільному ліцеї, дуже сподобалось. Потрібно удосконалити техніку гри та придбати для школи, а поки грати в інтернеті
  109. згуртованість молоді, активність, менталітет
  110. Пасивність та безініціативність молодих людей.
  111. Пошук новинок, засобів зацікавлення учнів для подальшої роботи в проектах.
  112. пасивність молоді
  113. Хотілося б щоб молодь була активною, хотила пізнавати нове.
  114. Пасивність молоді.
  115. Поведінка
  116. Недостатня кількість знань та знайомих організаці, які працюють з молоддю . Інструментарій на вплив та зацікавленність молодих людей в реалізаціі поставлених цілей.
  117. Брак часу
  118. Мала обізнаність молоді в тій чи іншій сфері суспільного життя
  119. Важко залучити молодь, активізувати. Більшість - інертна, хто зацікавлений часто зайняті в усіх олімпіадах, можливих гуртках і таке інше, мають замала часу.
  120. Молоодь недостатньо активна
  121. Молоді люди, які не мають досвіду не до кінця розуміють важливість їх участі у прийнятті рішень, не знають до кого необхідно звернутися за допомогою, компетенції служб та органів,а в реальному житті це конче необхідно для захисту своїх прав і інтересів. Тому у формі гри навчання проходить легко та швидко.
  122. Недовіра молоді до владних інституцій, а відтак і не надто велике бажання долучатися до прийняття рішень
  123. Незацікавленість учнів у навчальному процесі
  124. Відсутність ініціативи, пасивність, недовіра
  125. Низька ініціативність, перекладання відповідальності
  126. Комунікація, розподіл обов'язків, контроль за виконанням, організація праці.
  127. .
  128. Відсутність мотивації до навчання
  129. Безініціативність, невмотивованість
  130. Важко відповісти
  131. Байдужість,
  132. Безвідповідальність, брак часу, неорганізованість, не розуміння власних потреб.
  133. Відсутність мотивації робити щось для громади
  134. Не активні
  135. Недостатня кількість якісних методик
  136. Розсіяність уваги учасників під час бесід, нездатність довго спільно працювати над проектами, часте відволікання від поставлених завдань.
  137. Низька громадська активність
  138. Пасивність, безініціативність, сімейні проблеми, що впливають на молодь.
  139. Ми знаходимось на початку створення молодіжного центру, тому потрібна будь яка корисна інформація
  140. Працюючи в школі, хочу показувати учням більше практики а не теорії, яку вони не хочуть вчити.
  141. Активність учнівської молоді та мала активність та залученність молоді віком 18-35 років
  142. Низька обізнаність щодо політичних процесів в країні. Часто думкою молоді легко маніпулюють політики
  143. Пасивність молодих людей, зневіра до оточення, відсутність усвідомлення себе дорослим, відсутність відповідальності за себе і своє життя, фінансова безграмотність
  144. Необхідний дієвий практичний інструментарій у роботі з молоддю
  145. Брак інформації,що є пізнавально— розвиваючою
  146. Байдужість до всього
  147. Низький рівень мотивації та зацікавленості
  148. Низька мотивація молоді до самопізнання та самовдосконалення, занадто висока завантаженість молоді шкільними д/з та додатковими заняттями, що зменшує час на особистісний розвиток
  149. Низький рівень зацікавленості життям громади, пасивність; не бажання брати на себе відповідальність, обтяжувати сесе
  150. Матеріальне забезпечення
  151. байдужість, відсутність інтересу.
  152. Пасивніть та незнання як можна впливати на владу.
  153. Не бажання брати на себе відповілальність
  154. Стереотипи, що нав'язані старшим поколінням
  155. "Дуже важко залучати на різні заходи молодь віком від 20-ти років. Більшість учасників - це школярі 14-18 років. Але нажаль не всі запити від молоді є можливість реалізувати, більшість з них - це дозвілля.
  156. Практична відсутність мотивації до навчання
  157. Залучення молоді у волотнерський рух
  158. Пасивність та не бажання пізнавати аспекти можливостей діяльності у громаді.
  159. Немає мотивації у молоді робити добрі справи
  160. Нетерплячість , велика кількість ходів водночас , немає чіткої послідовності
  161. пасивність молоді
  162. Мотивація "
  163. Тільки сформований відділ, досвіду не маємо, хочемо дізнатися як правильно організовувати і залучати молодь до життя і процвітання громади
  164. Нерозуміння один одного
  165. Відсутність необхілної матеріальної бази, відповідної літератури.
  166. Брак часу у молодих людей,
  167. Не зацікавленість молоді у розвитку громад
  168. Я не працюю в молодіжному центрі уваги
  169. байдужість,хочу все і зараз
  170. пасивність молоді яка не займається громадської діяльності
  171. Дуже низька ступінь ініціативності молоді 18-35 до участі у житті громади