Організаційний внесок  • Є пропозиція, у цій темі висловитись щодо цього питання. Наприклад:

    1. Оргвнесок не потрібен (кожен сай займається своєю логістикою, поселенням, харчуванням, групові витрати плануються на місці по мірі виникнення потреб і в умовах вільної кооперації).
    2. Оргвнесок порібен, він має покривати: раз, два три... ...ен (вкажіть, що).